top of page
  • Foto van schrijverDe advocaat

Alimentatie, kinder & partner

Wanneer u uit elkaar gaat kan het zijn dat u moet bijdragen aan het levensonderhoud van uw partner en/of de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Er bestaan twee vormen van alimentatie.


Ouders zijn jegens hun kinderen alimentatieplichtig. Heeft u of uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Er is dan sprake van een partneralimentatieverplichting.


Partneralimentatie


Na een scheiding kan het zijn dat je of je ex-partner verplicht is om een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud voor de andere partner te voldoen. Dit heet partneralimentatie. Het recht, de duur en de hoogte daarvan hangen af van een


aantal voorwaarden.


Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking treden. De nieuwe hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen, namelijk:

  • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie niet eerder dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

  • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie na 10 jaar. Deze uitzondering komt wel na 7 jaar te vervallen na inwerkingtreden van de wet.

  • Indien de uit het huwelijk van partijen geboren kinderen de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie pas als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt (dus maximaal 12 jaar)

  • Bij samenloop van de omstandigheden, dan geldt de langste termijn.

Hoeveel de partner die alimentatie ontvangt nodig heeft dien te berekent te worden. Hoeveel partneralimentatie er betaald kan worden hangt af van de draagkracht van de betalende partner. U kunt samen ook andere afspraken over de partneralimentatie en bijvoorbeeld een kortere termijn overeenkomen.


Kinderalimentatie

Jullie krijgen te maken met kinderalimentatie. Dit is de bijdrage in de kosten voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. Als ouders blijven jullie ook na de scheiding samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. En dus moeten jullie samen afspreken hoe jullie deze kosten verdelen. Van belang daarbij is ook hoe jullie de zorg en opvoeding onderling verdeeld hebben En wat de draagkracht is van beide partners. De afspraken over kinderalimentatie leggen jullie vast in een ouderschapsplan.


Als de kinderalimentatie is vastgesteld en er is sprake van een wijziging van omstandigheden, dan kan de alimentatie ook worden gewijzigd.


Alimentatie en belasting

Het betalen of ontvangen van alimentatie kan gevolgen hebben voor de belastingen die u en uw partner betalen én voor de toeslagen die u ontvangt.


Alimentatie berekenen

Er zijn verschillende manieren om een alimentatie berekening te kunnen maken.


Kinderalimentatie

Indien uit uw relatie (huwelijk of samenleving) kinderen zijn geboren, dan moet er na de scheiding bekeken worden voor welk aandeel in de kosten van de kinderen jullie als ouders bij dienen te dragen. Je bent als ouders immers beiden verplicht om de kinderen financieel te ondersteunen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de kinderalimentatie. Als de kinderalimentatie is vastgesteld en er is sprake van een wijziging van omstandigheden, dan kan de alimentatie ook worden gewijzigd.


Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page