top of page
  • Foto van schrijverDe advocaat

Partneralimentatie, wat verandert er op 1 januari 2020?

Bijgewerkt op: 28 jun. 2021

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel aangenomen waarmee de duur van de partneralimentatie wordt verkort. In sommige gevallen. Geldt dit ook voor u? U leest het in onze blog.

Reden voor de wetswijzing is het bereiken van een meer gelijke positie van de vrouw ten op zichtte van de man. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat een vrouw niet werkt. De kans dat één van de partners na een scheiding in een financieel gat valt zonder partneralimentatie, is tegenwoordig erg klein.


Juist het bestaan van de 12 jaars termijn voor partneralimentatie, werkt soms belemmerend voor beide partijen. Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) is kort en duidelijk over de oude wetgeving: ‘Niet meer van deze tijd’


Zoals ik in de introductie al aangaf geldt de wetswijziging niet voor iedereen. Om te voorkomen dat er schrijnende gevallen ontstaan door een verkorting van de partneralimentatie-duur zijn in de nieuwe wetgeving wel een aantal 'mitsen en maren' opgenomen.


De uitzonderingen:

  • huwelijken die langer dan vijftien jaar duurde en waarbij de partner tegen de AOW-leeftijd loopt. Iemand heeft dan nog recht op maximaal tien in plaats van vijf jaar alimentatie.

  • huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De maximale alimentatieduur blijft dan twaalf jaar en loopt totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt.

Wat betekent de wetswijziging nu in de praktijk?

Hebben u en uw (ex)-partner al afspraken gemaakt over de partneralimentatie? Dan geldt dat deze afspraken onveranderd oftewel geldig blijven volgens de oude wetgeving. Dit geldt ook wanneer u nog vóór de ingangsdatum van de nieuwe wet een verzoek tot echtscheiding in dient bij de rechtbank. Dus nog onder het 'oude recht'.


Maar.. u kunt er al wel samen voor kiezen om de nieuwe wetgeving toe te passen. Wachten met scheiden hoeft op die manier niet. 'Samen' is hierbij wel een belangrijke voorwaarde, bijvoorbeeld onder begeleiding van een mediator. Wilt u onder begeleiding van onze mediators goede afspraken tussen u en uw (ex)-partner maken over de scheiding inclusief partneralimentatie?


Neem contact op met onze mediator Loes Stam vFAS mediatornen echtscheidingsadvocaat.

123 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page