top of page

Omgang & informatie

 

Iedere ouder heeft het recht en de plicht tot omgang met zijn of haar kinderen. Bovendien heeft iedere ouder het recht op bepaalde informatie over de kinderen.

 

Omgang

Een omgangsregeling, een zorgregeling, een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of een co-ouderschap zijn allemaal regelingen die betrekking hebben op een en hetzelfde onderwerp, namelijk het contact tussen ouders en hun kinderen.

In beginsel heeft iedere ouder recht op contact met zijn kinderen. Indien u besluit om uit elkaar te gaan, dan dienen er goede afspraken over de kinderen te worden gemaakt. Deze afspraken worden vaak neergelegd in een ouderschapsplan.

 

Er dient nagedacht te worden over welke ouder wanneer de kinderen ziet. Hoe een contactregeling wordt ingevuld kan in overleg met beide ouders worden bepaald. U kunt een weekendregeling overeenkomen, maar ook een meer gelijkwaardige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken,;oftewel een vorm van co-ouderschap.

 

Wanneer u het niet eens kunt worden over de zorgregeling, dan is omgangsbemiddeling een goede mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Een mediator of een advocaat kan in dat geval bemiddelen. Ook kunt u er voor kiezen om de rechter te verzoeken een contactregeling vast te stellen.

 

Indien op een later moment de situatie wijzigt, dan kunt u ook een wijziging van de contactregeling verzoeken bij de rechtbank. Dat geldt voor zowel een regeling die u eerder in overleg bent overeengekomen, als voor een regeling die door de rechter is vastgesteld.

 

​​Informatie

De ouder die alleen het ouderlijk gezag heeft over de kinderen moet de andere ouder zonder gezag informatie geven over de kinderen over bijvoorbeeld school en gezondheid.

Ingeval de ouder met gezag belangrijke beslissingen wil nemen over de kinderen, dan is hij verplicht de mening te vragen van de ouder zonder gezag. De wet bepaalt immers dat de ouder zonder gezag recht heeft op informatie over belangrijke zaken die het kind betreffen en dat deze ouder geraadpleegd moet worden als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Uiteindelijk is het in beginsel de ouder met gezag die beslist. 

Aan de rechter kan verzocht worden een informatieregeling vast te stellen en kan worden verzocht hoe deze informatieregeling dient te worden vormgegeven.

 

Indien u vragen heeft met betrekking tot het vaststellen van een contactregeling en/of een informatieregeling, dan kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page