top of page

Rechtsgebieden

Echtscheiding

 

Scheiden met of zonder kinderen is ingrijpend. Het heeft zowel emotionele als financiële impact. Wij helpen u graag juridisch door dit proces heen. Als echtscheidingsspecialist bieden wij de juiste deskundige begeleiding bij uw echtscheiding. 

Alimentatie

 

Ouders zijn jegens hun kinderen alimentatieplichtig. Heeft u of uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Er is dan sprake van een partneralimentatieverplichting.

Omgang & Informatie

 

Iedere ouder heeft het recht en de plicht tot omgang met zijn of haar kinderen. Bovendien heeft iedere ouder het recht op bepaalde informatie over de kinderen.

Beëindiging Samenleving

 

Een samenleving kan op elk moment beëindigd worden. Hier zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden. Dit wil echter niet zeggen dat het geen ingrijpende gebeurtenis is, waarbij juridische bijstand nodig kan zijn.

 

Afstamming

 

Het afstammingsrecht regelt de familierechtelijke betrekkingen tussen personen. Wie is de juridische moeder van een kind en wie is de juridische vader? Indien er sprake is van een juridisch ouderschap heeft men bepaalde rechten en plichten tegenover een kind.

 

Naamrecht

 

Piet, Kim, Mark, Yarno, Irene, Floor, Sem, Delano, Milou, Levi, Bliss, Frits, Noa, Jayla, Romeo, Chantal, Bing...It's all in the name. Maar ook de achternaam is hier van belang.

 

Vermogensafwikkeling

 

Of u nu in gemeenschap van goederen gehuwd bent of onder huwelijkse voorwaarden, bij een echtscheiding dienen er altijd afspraken te worden gemaakt over de verdeling/verrekening.

 

 

Gezag & Voogdij

 

Wanneer iemand het ouderlijk gezag over een kind heeft, dan houdt dat in de plicht en het recht om een kind te verzorgen en op te voeden. Voogdij is een vorm van gezag dat niet door de ouders, maar door een of twee voogden wordt uitgeoefend.

Erfrecht

 

Het erfrecht regelt wat er moet gebeuren met de bezittingen en schulden van iemand wanneer die overlijdt. Wie is erfgenaam of wie zijn de erfgenamen van een overledene? De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn, tenzij de overledene een testament heeft gemaakt.

bottom of page