top of page
  • Foto van schrijverDe advocaat

Testament, nalatenschap, erven; het erfrecht

Het erfrecht regelt wat er moet gebeuren met de bezittingen en schulden van iemand wanneer die overlijdt. Wie zijn de erfgenamen van een overledene? De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn, tenzij de overledene een testament heeft gemaakt.

Wettelijke verdeling

Heeft de overledene geen testament gemaakt, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit heeft versterferfrecht. De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij vier categorieën onderscheiden, te weten:

  1. partner (huwelijk of geregistreerd partnerschap) en kinderen

  2. ouders, broers en zussen

  3. grootouders

  4. overgrootouders

De tweede categorie komt pas aan bod als zich in de eerste categorie geen erfgenamen bevinden.


Bij de wettelijke verdeling in erfrecht, waar een langstlevende echtgenoot en kinderen zijn, erft deze echtgenoot samen met de kinderen, ieder een gelijk deel. De langstlevende echtgenoot krijgt de erfenis. De kinderen krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Zij krijgen dit bedrag pas uitgekeerd zodra de beide ouders zijn overleden.

Testament

Door het opmaken van een testament kan er worden afgeweken van de wettelijke verdeling. Dit wordt testamentair erfrecht genoemd. In een testament staat wie erfgenaam is en voor welk gedeelte. Niet verplicht is dat de erfgenamen familieleden zijn van de overledene, het kunnen ook bijvoorbeeld goede vrienden of bekenden zijn. Kinderen die niet in het testament zijn opgenomen kunnen een beroep doen op hun wettelijk erfdeel.

Wordt er een erfenis verdeeld en heb je hulp nodig bij de afwikkeling, dan kun je contact met ons opnemen.


17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page