top of page
  • Foto van schrijverDe advocaat

"Minister Dekker, de maat is vol!


Het huidige stelsel van de door de staat gefinancierde rechtshulp staat onder druk. De toegang tot de rechter is onder het regime van minister Dekker niet langer gewaarborgd. De minister beoogt hervormingen, een modernisering van de gefinancierde rechtshulp en een algehele stelselherziening.

De consequenties voor de burger zijn catastrofaal. Het familierecht wordt extra hard getroffen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat juist daar de kaalslag onder sociaal advocaten het grootst is.

De rechtsstaat is door de minister uitgehold. Fundamentele rechten die juist u en mij moeten beschermen worden losgelaten. Als het aan de minister ligt is deskundige rechtsbijstand er straks alleen nog maar voor de elite.

Het probleem is echter groter.

Familierechtadvocaten zijn in de visie van de minister overbodig. U kunt het straks toch prima zelf? Laagdrempelige toegang tot de rechter noemt de minister dat. Heeft u toch hulp nodig, dan zijn er toch verzekeraars? Geen specialisten, geen academisch geschoolden en zeker geen advocaten.

Schrikbarend is het dat de minister kennelijk de vrije hand heeft om te ‘regeren’ en het parlement en een met waarborgen omkleed wetgevingstraject omzeilt via experimenten. Experimenteren met uw belang via de Tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging. Ondoordacht, onverstandig en in strijd met het recht en internationale verdragen.

Minister Dekker: de maat is vol!

Wij staan open voor een gesprek, maar de realiteit is dat de conclusies al door de minister zijn getrokken en de naam van onze vereniging slechts dient als draagvlak in een politiek proces. Het is tijd voor een andere aanpak.

Wij zijn solidair met onze collega strafrechtadvocaten en de NOvA, die tot actie hebben opgeroepen.


Wij roepen dan ook onze leden, onder wie rechter- en raadsheerplaatsvervangers, bijzondere curatoren en deskundigen, op om de eerste twee weken van januari 2020 ‘verhinderd’ te zijn om zittingen bij te wonen.

Namens het vFAS bestuur,

Alexander Leuftink Voorzitter"


28 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page