top of page
  • Foto van schrijverDe advocaat

Een bijzondere curator, wat is dat eigenlijk?

De bijzondere curator is er speciaal voor de rechtsbescherming van (minderjarige) kinderen. Kinderen kunnen in Nederland in principe niet zelf naar de rechter.


Dit verloopt altijd via ouders / wettelijk vertegenwoordigers. Maar wat nu als de belangen en rechtsbescherming voor een kind in een procedure van of met (groot) ouders ook vertegenwoordigd moeten kunnen worden, vanuit het kind? Hiervoor heeft de wetgever de bijzondere curator in het leven geroepen. Een bijzondere curator wordt benoemd door de rechtbank. We kennen twee soorten bijzondere curatoren.


Bijzondere curator als belangenbehartiger van het kind

Artikel 1:250 en 1:212 van het Burgerlijk Wetboek schrijven voor dat de rechter in bepaalde gevallen kan bepalen dat een bijzondere curator wordt ingezet om de belangen van het kind te behartigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in afstammingszaken, maar kan ook wanneer wanneer de belangen van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger in strijd zijn met de belang van het kind. In dit laatste geval vertegenwoordigt de bijzondere curator het kind zowel in juridische procedures als daarbuiten, uitsluitend voor de gegeven opdracht.


Benoeming bijzondere curator

Een bijzondere curator wordt benoemd door de rechtbank. Dit kan op verzoek van een belanghebbende (zoals ouders, een officier van justitie en een gezinsvoogdij-instelling), maar ook een kind kan zelf om een bijzondere curator verzoeken. Tot slot kan de rechter uit eigen beweging (ambtshalve) een bijzondere curator benoemen.

Wat doet de bijzondere curator?

Wanneer de bijzondere curator is benoemd, krijgt de bijzondere curator een taak of opdracht vanuit de rechtbank. De bijzondere curator heeft een bemiddelende en onderzoekende rol en adviseert de rechter via een verslag van zijn of haar bevindingen.


De bijzondere curator heeft geen hulpverlenende rol, maar adviseert over welke mogelijke hulpverlening kan worden ingezet in het belang van het kind en de gezinssituatie.

De bijzondere curator kan optreden in zaken waarbij kinderbeschermingsmaatregelen aan de orde komen of familierechtelijke vraagstukken. De bijzondere curator onderzoekt vanuit de taak of opdracht van de rechtbank wat er in het belang van het kind moet gebeuren. De bijzondere spreekt daarbij met het kind, met de ouders en met betrokken professionals. De bijzondere curator brengt vervolgens verslag uit aan de rechtbank. Dit verslag wordt vaak ter zitting besproken, waarbij de bijzondere curator ook aanwezig is. zie ook: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bijzondere-curator

269 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page