top of page
 • Foto van schrijverDe advocaat

Echtscheiding, hoe werkt dat nu eigenlijk?

Scheiden met of zonder kinderen is ingrijpend. Het heeft zowel emotionele als financiële impact. Als specialisten in het familierecht bieden wij u deskundige begeleiding bij uw echtscheiding. Wij leiden u graag juridisch door dit proces heen.


Wanneer jullie of één van jullie besluit om te willen scheiden, komt er veel op u af. Waar gaat u wonen, wat gaat er met de kinderen gebeuren, waar gaan zij wonen, hoe worden het vermogen en de inboedel verdeeld, en zo verder. Allemaal vragen waarmee u te maken krijgt als u gaat scheiden. Er is sprake van een emotionele scheiding en een juridische scheiding. Voor de juridische afwikkeling staan we u graag bij.


Eenzijdig

Is het lastig om gezamenlijk afspraken te maken, bent u het over meerdere punten niet eens met elkaar of lopen de emoties te hoog op, dan kunt u er ook voor kiezen om allebei een eigen advocaat in te schakelen. Er wordt door een van beide advocaten een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De Nederlandse

wetgever heeft bepaald dat u alleen met behulp van een advocaat een verzoekschrift in kunt dienen. Een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend voor degene voor wie zij optreedt.


Indien u er voor kiest om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen, dan blijft het streven om eerst te proberen de echtscheiding in onderling overleg te regelen. Er kan een viergesprek worden ingepland, waarbij u samen met de advocaten rond de tafel gaat om te proberen tot een oplossing te komen. Is dit niet mogelijk? dan zal er een procedure bij de rechtbank worden gestart. Samen met uw advocaat stelt u een verzoekschrift echtscheiding op.


Heeft u een echtscheidingsverzoek ontvangen van de advocaat van uw ex-partner? Dan kunt u zelf een advocaat inschakelen om uw standpunten kenbaar te maken aan de rechtbank. Dit gebeurt door indiening van een verweerschrift.


Wanneer u het eens bent met de punten die uw ex-partner in het verzoekschrift aan de rechtbank heeft gezonden, kunt u ook via uw advocaat een referte-verklaring indienen. Hiermee geeft u aan dat u het eens bent met het verzoek.


Gemeenschappelijk

Tot slot kunt u ervoor kiezen om gezamenlijk naar een advocaat-mediator te gaan. Deze advocaat-mediator treedt voor u beiden op. De echtscheiding wordt met een gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Als u in goed overleg uit elkaar gaat en samen in staat bent om goede afspraken te maken, dan kunt u kiezen voor bemiddeling in uw echtscheiding, oftewel mediation.


Mediation

Mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde, de advocaat-mediator. Bij een echtscheidingsmediation komen dezelfde onderwerpen als bij een eenzijdige echtscheiding aanbod. U bent echter zelf in de gelegenheid de oplossing vorm te geven en afspraken te maken. De advocaat-mediator toetst of de afspraken in lijn zijn met de wettelijke kaders. Indien er afwijkende afspraken worden gemaakt wijst de mediator hierop. De afspraken die u maakt zullen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant en wanneer u kinderen heeft, ook een ouderschapsplan. Vervolgens zal er een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Een zitting bij de rechtbank is meestal niet nodig, de beschikking echtscheiding wordt toegezonden aan ons kantoor.


Welke keuze er ook gemaakt wordt, een gezamenlijk of een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, er dienen hoe dan ook meerdere zaken te worden geregeld.

Wat moet er geregeld worden?

Onze taak is om u te begeleiden in het volledig echtscheidingsproces. De navolgende aspecten zullen dan ook aan bod komen:

 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden/

 • verdeling gemeenschap van goederen

 • ouderschapsplan

 • hoofdverblijf van de kinderen

 • zorg- en contactregeling

 • ouderlijk gezag

 • kinder- en partneralimentatie

 • vermogensafwikkeling

 • boedelscheiding

 • pensioen

 • voortgezet gebruik woning

 • toewijzing huurrecht woning

Wij adviseren u graag bij de afwikkeling van uw echtscheiding. U kunt vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page