top of page
  • Foto van schrijverDe advocaat

Afstamming, wie zijn mijn ouders?

Het afstammingsrecht regelt de familierechtelijke betrekkingen tussen personen. Wie is de juridische moeder van een kind en wie is de juridische vader? Indien er sprake is van een juridisch ouderschap heeft men bepaalde rechten en plichten tegenover een kind.


Ouderschap

Er is een verschil tussen het biologisch ouderschap en het juridisch ouderschap. Biologische ouders zijn de verwekkers van het kind. Juridische ouders zijn in juridische zin de ouders van het kind, maar zij hoeven niet ook de biologische ouders te zijn. De moeder van het kind is de vrouw die het kind heeft gebaard, maar ook de vrouw die het kind heeft geadopteerd of de levensgezel van de moeder. Een man wordt de juridische vader van een kind door huwelijk, door erkenning, door gerechtelijke vaststelling van zijn vaderschap of door adoptie.

In sommige gevallen is het juridisch ouderschap niet geregeld. Het is dan belangrijk dat de familierechtelijke betrekking wordt vastgesteld. In het afstammingsrecht zijn verscheidene procedures mogelijk om het ouderschap vast te stellen, dan wel te vernietigen, zoals: de erkenning of vervangende toestemming tot erkenning, de vernietiging van de erkenning, de ontkenning van het door huwelijk ontstane ouderschap, alsmede de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Voor dit soort procedures is de bijstand van een advocaat noodzakelijk.

In afstammingsprocedures zal het kind worden vertegenwoordigd door een bijzonder curator die de belangen van het kind zal behartigen. Deze bijzondere curator zal door de rechtbank worden benoemd en zal een advies uitbrengen aan de rechtbank.

​​Adoptie

Er bestaan meerdere vormen van adoptie, te weten landelijke adoptie (kind in Nederland), interlandelijke adoptie (kind in het buitenland) en partneradoptie. Door adoptie komen de adoptieouder(s) en het kind in een familierechtelijke betrekking te staan.


Een verzoek tot adoptie van een kind uit Nederland moet bij de rechtbank worden ingediend.

Er dient voldaan te zijn aan meerdere voorwaarden, zowel algemene als bijzondere voorwaarden. Als algemene voorwaarden gelden onder meer dat de adoptie in het belang van het kind moet zijn, het kind niets meer te verwachten heeft van zijn eigen ouder(s), het kind minderjarig is en de adoptieouder(s) ten minste 18 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind. Als bijzondere voorwaarde geldt onder andere dat twee personen een verzoek pas kunnen indienen als zij ten minste drie jaar met elkaar hebben samengeleefd. Bovendien dienen zij het kind minimaal 1 jaar te hebben verzorgd en opgevoed.



Heb je vragen over afstamming of adoptie, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen.

59 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page