top of page

Naamrecht

 

Piet, Kim, Mark, Yarno, Irene, Floor, Sem, Delano, Milou, Levi, Bliss, Frits, Noa, Jayla, Romeo, Chantal, Bing...It's all in the name.

 

Voornaam

Het kind krijgt bij de geboorte een of meerdere voornamen. De voornamen worden bij de aangifte van de geboorte van een kind opgegeven bij de burgerlijke stand. Ouders kunnen zelf kiezen welke naam ze het kind geven, er geldt een keuzevrijheid. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag sommige voornamen weigeren, omdat ze ongepast zijn. In de wet staan een aantal beperkingen geformuleerd.

Een voornaamswijziging is mogelijk. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voor een wijziging moeten er voldoende zwaarwegende en persoonlijke belangen bestaan. Dit dient goed te worden onderbouwd. Voor een voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig.

​​Achternaam

Het kind krijgt bij zijn geboorte een achternaam. Welke achternaam het kind krijgt, hangt af van de familierechtelijke betrekking met zijn ouders.

Afhankelijk van een alleenstaande ouder of twee ouders, zijn bij de geboorte van het kind meerdere keuzes mogelijk ten aanzien van de achternaamkeuze. Indien er een keuze wordt gemaakt, dan heeft dat weer gevolgen voor de andere kinderen binnen het gezin. Het is daarom van belang om goed voorgelicht te worden over de naamkeuze voorafgaande aan de geboorte van uw kind.

Wijziging van de achternaam is mogelijk. Dit kan op verzoek van de drager van de naam of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Meerdere redenen kunnen aanleiding zijn om de achternaam te wijzigen, zoals adoptie, vaderschapsacties en gezag samen met de nieuwe partner.

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen.

bottom of page