top of page

Mediation

 

Mediation is  het oplossen van een conflict onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Een voordeel van mediation is dat een zaak vaak sneller wordt opgelost, dan wanneer een procedure bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt.

 

Bemiddeling

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Mediation wordt met regelmaat ingezet bij echtscheidingen en wordt dan ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. Partijen proberen er samen uit te komen via de bemiddeling van een onafhankelijke derde. Samen wordt gekeken naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is.

 

Zolang beide partijen bereid zijn om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen. Doordat partijen samen de afspraken hebben gemaakt, ontstaat er in de toekomst vaak ook meer draagkracht om de afspraken na te komen.

​​Mediation naast rechtspraak

Indien er een procedure bij de rechter aanhangig is dan kan er alsnog worden gekozen voor mediation. Dit kan op verzoek van de rechter of op eigen verzoek. Voorafgaande aan een zitting kan de rechter partijen schriftelijk uitnodigen voor mediation. Maar ook tijdens een zitting kan de rechter mediation voorstellen.

Indien partijen hiervoor kiezen, dan zal de procedure bij de rechter on hold worden gezet. Slaagt de mediation, dan zullen de afspraken worden opgenomen in een uitspraak van de rechter. Wordt er geen of gedeeltelijke overeenstemming bereikt, dan zal de procedure bij de rechter weer worden voortgezet.

Loes Stam wordt regelmatig door de rechtbank benoemd als mediator tijdens een procedure. Vaak gaat het dan om complexe echtscheidingszaken, waar zij als mediator partijen begeleid om tot oplossingen te komen.

Wilt u uw zaak in overleg met elkaar oplossen, maak dan een afspraak met Loes Stam of Maria Psara voor bemiddeling op ons kantoor.

bottom of page