top of page

Jeugdstrafrecht

 

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd als ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Kinderen vanaf 12 jaar tot 18 jaar kunnen volgens de wet wel strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden. Voor deze kinderen/jeugdigen is het jeugdstrafrecht van toepassing. Deze regels wijken op bepaalde onderdelen af van het reguliere strafrecht.

 

Piketfase

Indien het kind wordt aangehouden door de politie geldt, op enkele verschillen na, in beginsel hetzelfde als in het traject voor volwassenen. Zo heeft het kind recht om een advocaat te spreken voor het verhoor, heeft het kind recht op verhoorbijstand van de advocaat en zal de advocaat het kind bijstaan en adviseren gedurende het gehele strafrechtelijke traject. Het is ook mogelijk dat een van de ouders in plaats van de advocaat het verhoor bij de politie bijwoont.

 

De termijnen voor verhoor, inverzekeringstelling, inbewaringstelling en gevangenhouding zijn hetzelfde als in het volwassenenstrafrecht. Een groot verschil is dat het uitgangspunt altijd is ‘schorsen, tenzij..’. Dit betekent dat er altijd bezien wordt of het kind onder voorwaarden naar huis mag (zodat het kind bijvoorbeeld naar school kan). De Raad voor de Kinderbescherming wordt bij de aanhouding van een kind op de hoogte gesteld door de politie. De Raad voor de Kinderbescherming stelt de betrokken partijen (de kinderrechter, rechter-commissaris, de officier van justitie en de advocaat) op de hoogte voor wat betreft diens situatie (gezin, school, dagelijks leven, enzovoort) en adviseert over een schorsing dan wel over de op te leggen straf of hulpverlening.

 

Halt of de kinderrechter

Bij lichte strafbare vergrijpen wordt het kind vaak verwezen naar Halt voor een Halt-straf, bestaande uit het voeren van gesprekken, een leerstraf, het aanbieden van excuses aan het slachtoffer, vergoeding van de schade en/of het verrichten van een werkstraf. Halt wordt slechts opgelegd indien het kind het strafbare feit heeft bekend en wordt in beginsel slechts eenmaal opgelegd.

 

Het kan ook voorkomen dat het kind wordt uitgenodigd voor een OM-zitting in het kader van het uitreiken van een strafbeschikking of dat het kind zich dient te verantwoorden bij de kinderrechter doordat het kind wordt gedagvaard. De rechter kan diverse straffen en maatregelen opleggen, waaronder een geldboete, een (al dan niet voorwaardelijke) taakstraf (bestaande uit een werkstraf en/of leerstraf), jeugddetentie (voor kinderen tot 16 jaar maximaal 12 maanden en kinderen van 16 en 17 jaar maximaal 24 maanden), een (voorwaardelijke) maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel, een soort jeugd-TBS), een gedragsbeïnvloedende maatregel of een schadevergoedingsmaatregel.

 

De rechter kan, rekening houdend met de ontwikkelingsfase van de jeugdige, ervoor kiezen om voor jongeren van 16 en 17 jaar het volwassenenstrafrecht toe te passen. Voor jongvolwassenen tot 23 jaar kan de rechter ervoor kiezen om het jeugdstrafrecht toe te passen.

 

Bij Stam Familierecht Advocaten & Mediators is advocaat Birgit Brevé onze jeugdstrafrechtspecialist. Graag staat zij u bij in uw strafzaak.

bottom of page