top of page

Geef ons feedback

 

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Daarom willen wij u vragen mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor verzoeken wij u gebruik te maken van 

onderstaand klanttevredenheidsformulier. Kruis hieronder aan wat voor u van toepassing is.

Kies uw advocaat

Algemeen

NVT     Zeer      Oneens   Eens    Zeer   

             oneens                              eens

Het kantoor is makkelijk (telefonisch) te bereiken Het kantoor is makkelijk (telefonisch) te bereiken
Het kantoor is op de aagegeven tijden telefonisch goed bereikbaar (09:00 -12:00 & 13:00 - 17:00) Het kantoor is op de aagegeven tijden telefonisch goed bereikbaar (09:00 -12:00 & 13:00 - 17:00)
Ik word teruggebeld als dat is toegezegd Ik word teruggebeld als dat is toegezegd
Ik ben tevreden over de manier waarop ik door de secretaresses te woord word gestaanIk ben tevreden over de manier waarop ik door de secretaresses te woord word gestaan

Het intakegesprek                                                                                                                                                  NVT     Zeer      Oneens   Eens    Zeer   

                                                                                                                                                                                              oneens                              eens

 • Bij het maken van de eerste afspraak heb ik informatie gekregen over de stukken die ik mee

       moest brengen naar het intakegesprek                                                                                                                                                                            

 • Ik kon op korte termijn (binnen twee weken) mijn eerste afspraak maken                                                                                                                 

 • Mijn advocaat heeft bij de eerste afspraak een duidelijke inschatting gegeven over mijn zaak                                                                                                 

 • Ik ben geïnformeerd over de aanpak en de te volgen stappen in mijn zaak                                                                                                             

 • Mijn uitleg gegeven over gefinancierde rechtsbijstand en criteria voor procederen

       op basis van een toevoeging                                                                                                                                                                                         

 • Ik ben geïnformeerd over de kosten, de bijkomende kosten (griffierecht, akten, enz.) en

       de wijze van declareren                                                                                                                                                                                                  

 • Ik kreeg tijdens het intakegesprek voldoende informatie over de verdere gang van zaken                                                                                   

 • Ik kreeg tijdens het intakegesprek voldoende gelegenheid om mijn zaak duidelijk uit te leggen

       en voldoende mogelijkheid nadere informatie te vragen als mij iets niet meteen duidelijk was                                                                            

De behandeling van uw zaak                                                                                                                                NVT     Zeer      Oneens   Eens    Zeer   

                                                                                                                                                                                              oneens                              eens

 • Mijn advocaat is voldoende bereikbaar                                                                                                                                                                          

 • Als mijn advocaat niet bereikbaar is, vraagt de secretaresse of ik teruggebeld kan worden                                                                                   

 • Ik ben tevreden over de informatie die ik van mijn advocaat ontvang over mijn zaak en de

       gegeven informatie is voor mij duidelijk                                                                                                                                                                                                

 • Ik word geïnformeerd over de voortgang in mijn zaak                                                                                                                                                

 • Ik krijg tijdig kopieën van de correspondentie van mijn zaak                                                                                                                                     

 • Ik ontvang de concepten tijdig, zodat ik voldoende tijd heb om te reageren                                                                                                          

De afsluiting van uw zaak                                                                                                                                       NVT     Zeer      Oneens   Eens    Zeer   

                                                                                                                                                                                              oneens                              eens

 • Ik ben geïnformeerd over het sluiten van mijn dossier                                                                                                                                                 

 • De zaak is door mijn advocaat voortvarend behandeld                                                                                                                                              

 • Ik ben tevreden over de specificatie van de door de advocaat gedeclareerde kosten                                                                                                                   

 • De bijstand van mijn advocaat heeft voor mij nut gehad                                                                                                                                            

 • Ik zou mijn advocaat aan anderen aan raden                                                                                                                                                               

Bedankt voor de inzending!

bottom of page