Echtscheiding

 

Scheiden met of zonder kinderen is ingrijpend. Het heeft zowel emotionele en financiële impact. Wij helpen u graag juridisch door dit proces heen. Als echtscheidingsspecialist bieden wij u de juiste deskundige begeleiding bij uw echtscheiding. 

Gezamenlijk vs. eenzijdig

Indien er door u en/of uw partner een beslissing wordt gemaakt om te gaan scheiden, komt er veel op u af. Wat gaat er met de kinderen gebeuren, waar gaan zij wonen, waar gaat u wonen, hoe worden het vermogen en de inboedel verdeeld, etc. Allemaal vragen die dan in uw hoofd gaan spelen en waar een oplossing voor gevonden moet worden.

Voor een echtscheiding is in ieder geval een advocaat nodig. Dit heeft te maken met het feit dat enkel een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank mag indienen. U kunt vervolgens kiezen om gezamenlijk naar een advocaat te gaan of alleen.

Als u in goed overleg uit elkaar gaat en samen in staat bent om goede afspraken te maken, dan kunt u gezamenlijk kiezen voor bemiddeling in uw echtscheiding, oftewel mediation. Mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde, de advocaat-mediator. De advocaat-mediator zal trachten om een oplossing te vinden voor elk geschil tussen u en uw ex-partner om voor beiden tot een optimaal resultaat te komen. De afspraken die u maakt zullen worden vastgesteld in een echtscheidingsconvenant. Vervolgens zal er een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Een zitting bij de rechtbank zal niet behoeven plaats te vinden, de rechter zal de zaak schriftelijk afdoen.

 

Is het lastig om gezamenlijk afspraken te maken, bent u het over meerdere punten niet eens met elkaar of lopen de emoties te hoog op, dan kunt u er ook voor kiezen om allebei een eigen advocaat in te schakelen. Er wordt door een van beide advocaten een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De andere kan daartegen een verweerschrift indienen. Indien u er voor kiest om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen, dan blijft het streven om eerst te proberen de echtscheiding in onderling overleg te regelen. Er kan een viergesprek worden ingepland, waarbij u samen met de advocaten rond de tafel gaat om te proberen tot een oplossing te geraken. Is dit niet mogelijk, dan zal er een procedure bij de rechtbank worden gestart.

Welke keuze er ook gemaakt wordt, een gezamenlijk of een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, er dienen hoe dan ook meerdere zaken te worden geregeld. 

​Wat moet er geregeld worden?

Onze taak is om u te begeleiden in het volledig echtscheidingsproces. De navolgende aspecten zullen dan ook aan bod komen:

  • ouderschapsplan

  • hoofdverblijf van de kinderen

  • zorg- en contactregeling

  • ouderlijk gezag

  • kinder- en partneralimentatie

  • vermogensafwikkeling

  • boedelscheiding

  • pensioen

  • voortgezet gebruik woning

  • toewijzing huurrecht woning

Wij adviseren u graag bij de afwikkeling van uw echtscheiding. U kunt vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen.