top of page

BOPZ

De wet BOPZ, bijzondere opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Mensen met een geestesstoornis kunnen onvrijwillig worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, in een verpleeghuis, afdeling van een verzorgingshuis of instelling voor verstandelijke gehandicapten. Dit kan als deze mensen een gevaar vormen voor zichzelf, anderen of voor de algemene veiligheid en er thuis geen andere mogelijkheden zijn om het gevaar af te wenden. Vaak wordt u een vrijwillige opnamen aangeboden, maar die heeft u dan geweigerd.

 

BOPZ- maatregel en rechterlijke toetsing

Als u onvrijwillige of gedwongen opgenomen wordt dan kan dat alleen via een BOPZ-maatregel. Een BOPZ-maatregel is een vrijheidsbenemende maatregel en kan alleen door een rechter worden opgelegd. De inbewaringstelling (IBS) is hierop een uitzondering. Een IBS wordt namelijk afgegeven door de Burgemeester bij ernstig gevaar, spoed en verzet tegen opname door betrokkene. De rechter komt toetsen of de IBS terecht is afgegeven door de burgemeester. Als de IBS wordt toegewezen dan kan u tegen u zin maximaal 3 weken verplicht opgenomen blijven.

 

Andere BOPZ-maatregelen

  • een voorlopige rechterlijke machtiging (RM) voor maximaal zes maanden en met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar;

  • een voorwaardelijke machtiging (RM) voor maximaal zes maanden en met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar. Bij deze machtiging is er geen opname in een psychiatrisch ziekenhuis als u zich  aan de gestelde voorwaarden houdt.

 

Wanneer kom ik als advocaat in beeld bij een BOPZ- maatregel?

Omdat een BOPZ-maatregel een vrijheidsbenemende maatregel is, krijgt u automatisch een gratis BOPZ–advocaat toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt voor deze toewijzing. Er wordt via een piketrooster gewerkt. Bij een IBS melding dient de betrokkenen 24 uur bezocht te worden.

 

Bij andere maatregelen binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de zitting bij de rechter. Meestal vinden er meerdere gesprekken plaats, ook met het thuisfront na overleg met betrokkene. Bij een verzoek tot verlenging van een maatregel word ik als advocaat opnieuw toegewezen. Onze ervaring is dat de betrokkene dit vaak ook als prettig ervaart.

 

Wat gebeurt er op een zitting?

Als u al opgenomen bent dan komt de rechter met de griffier naar de u toe. Als u nog niet bent opgenomen er er is een voorlopige machtiging aangevraagd, dan wordt u thuis bezocht.  Als u een machtiging hebt met voorwaarden dan wordt u uitgenodigd op de rechtbank

Niet alleen de rechter, griffier en advocaat zijn op de zitting aanwezig maar ook de behandelaar van van u en of SPV-er. U mag een familielid of goede vriend  meenemen voor ondersteuning of toelichting. De rechter stelt vragen aan u en uw behandelaar. Ook ik in hoedanigheid van advocaat mag de behandelaar vragen stellen. namens u verwoord de advocaat het (juridisch) standpunt van betrokkene. In de meeste gevallen neemt de rechter na iedereen gehoord te hebben direct een beslissing. Deze beslissing komt op papier en wordt aan u toegestuurd.

Bij ons op kantoor is Loes Stam gespecialiseerd in BOPZ-zaken.

bottom of page