Beëindiging samenleving

 

Een samenleving kan op elk moment beëindigd worden. Hier zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden. Dit wil echter niet zeggen dat het geen ingrijpende gebeurtenis is, waarbij juridische bijstand nodig kan zijn.

Samenlevingscontract

In veel gevallen hebben samenwoners een samenlevingscontract bij een notaris op laten maken. Hierin staan vaak afspraken over de aanschaf van een (gezamenlijke) woning en de verdeling van de gezamenlijke kosten. Daarnaast wordt geregeld wat er gebeurt bij de beëindiging van de samenleving. 

Bij het beëindigen van een samenleving is in principe geen juridische bijstand verplicht. Wij raden het echter wel aan om u te laten adviseren door een advocaat. Zeker indien er kinderen in het spel zijn of er sprake is van een gemeenschappelijke woning. In dat geval dienen er goede afspraken tussen u en uw ex-partner te worden gemaakt.

​Verplicht ouderschapsplan

Ten aanzien van de kinderen moeten samenwoners, die gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen, verplicht een ouderschapsplan opstellen bij het ontbinden van hun samenlevingscontract. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken gemaakt worden over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, over de wijze van elkaar informeren over belangrijke onderwerpen over de kinderen en over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.

 

Indien u overweegt een echtscheidingsspecialist in te schakelen voor het opstellen van een ouderschapsplan en/of voor de financiële afwikkeling, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen.