Alimentatie

 

Ouders zijn jegens hun kinderen alimentatieplichtig. Heeft u of uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Er is dan sprake van een partneralimentatieverplichting. 

 

Kinderalimentatie

Indien uit uw relatie (huwelijk of samenleving) kinderen zijn geboren, dan moet er na de scheiding bekeken worden voor welk aandeel in de kosten van de kinderen u en uw ex-partner dient bij te dragen. U bent als ouders immers beiden verplicht om uw kinderen financieel te ondersteunen. Er moeten dus afspraken gemaakt worden over de kinderalimentatie.


Als de kinderalimentatie is vastgesteld en er is sprake van een wijziging van omstandigheden, dan kan de alimentatie ook worden gewijzigd. 

​​Partneralimentatie

Bij de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten er afspraken gemaakt worden over de partneralimentatie. U kunt samen met uw ex-partner in onderling overleg afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Ook kunt u aan de rechter verzoeken een bedrag vast te stellen.

Wij helpen u graag bij uw alimentatiekwestie.